Ciele

Obsah kurzu Požiadavky na systém HACCP v SR a v EÚ Prehľad najčastejších chýb pri uplatňovaní HACCP Bezpečnosť potravín - risk manažment, vy sledovateľnosť, sťahovanie výrobkov z trhu Požiadavky legislatívy Uplatňovanie zásad správnej výrobnej praxe, pracovné postupy, technické, technologické a výrobné postupy Vzťah medzi správnou výrobnou praxou, HACCP a ISO 9001 Prípadové štúdie / cvičenia Záverečná diskusia – hodnotenie spokojnosti / dotazník Po ukončení kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu. Požiadavky na účastníkov Predbežné znalosti nie sú požadované. Výhodou je orientácia v základných požiadavkách na systém HACCP a systém managementu kvality podľa ISO 9001.

WHO THE COURSE IS FOR?

Absolvovaním kurzu získate prehľad o požiadavkách legislatívy SR a EÚ na systém HACCP, základné znalosti tvorby a uskutočňovanie systému HACCP, prehľad požiadaviek normatívy MZa na HACCP pre jeho certifikáciu, návod pre vhodnú integráciu systému managementu kvality a bezpečnosti potravín (ISO 9001 a HACCP).

Termíny kurzu

Coming Soon...