POŽIADAVKY FSSC 22000(ISO 22000+ISO/TS 22002)

Ciele

Obsah kurzu Úvod do bezpečnosti potravín, GFSI - Global Food Safety Initiative (Celosvetová iniciatíva zameraná na bezpečnosť potravín) Zmeny v certifikačnej schéme FSSC 22000 Obrana potravín a prevencia falšovania potravín (Food defense and Food Fraud prevention) Neohlásené audity Postup prechodu certifikácie Záverečná diskusia K jednotlivým požiadavkám bude krátko vysvetlené, ako ich zaviesť do praxe s rešpektovaním špecifík v odbore.

WHO THE COURSE IS FOR?

Tento kurz má za cieľ vysvetliť účastníkom hlavné zmeny v certifikačnej schéme FSSC 22000, a to podľa vydania 5. Certifikačná schéma FSSC 22000 je uznaná certifikačná schéma kvality a bezpečnosti potravín a to organizáciou GFSI. Kurz je určený všetkým, ktorí majú implementovaný systém bezpečnosti potravín podľa FSSC 22000.

Termíny kurzu

Coming Soon...