AGRI_28

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA
 

Živočíšna výroba je vedľa rastlinnej výroby hlavnou zložkou poľnohospodárskej výroby. Jej význam spočíva najmä vo využití produktov rastlinnej výroby ako zdroja cenných krmív, a tiež pri údržbe kultúrnej krajiny. Chov hospodárskych zvierat je možné prevádzkovať v konvenčnom aj ekologickom režime hospodárenia. Najvýznamnejšími produktmi živočíšnej výroby sú mlieko a mliečne výrobky, vajcia, mäso a med.

Pri skladovaní, spracovaní alebo vývoze živočíšnych produktov je nutné dodržiavať pravidlá týkajúce sa kvality určené legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie. AGRI oddelenie BUREAU VERTIAS zaisťuje kontroly pri reklamáciách najmä mäsových produktov, vývozoch sušených mliečnych produktov či analýzy živočíšnych produktov v akreditovaných laboratóriách.