AGRI_3

RASTLINNÁ VÝROBA

Rastlinná výroba patrí spoločne s výrobou živočíšnou medzi hlavné zložky poľnohospodárskej výroby, ktorá sa radí medzi tradičné výrobné odvetvie v Slovenskej republike. Ako už z názvu vyplýva, je tento odbor zameraný na produkciu rastlín a ich následné spracovanie. Skladba kultúrnych plodín záleží na oblasti, v ktorej sa so plodiny pestujú. Medzi najviac pestované plodiny patria obilniny, ktoré pokrývajú viac ako polovicu výmery ornej pôdy. Ďalšími pestovanými komoditami sú olejniny, strukoviny, krmoviny a špeciálne plodiny.

Nielen pri samotnom pestovaní, ale aj po zbere pri skladovaní, vývoze či dovoze rastlinných komodít je vhodné sledovať kvalitu. K tomu slúži špecializované AGRI oddelenia BUREAU VERTIAS, ktoré ponúka širokú škálu služieb, týkajúce sa najmä kontrol rastlinných komodít zameraných na vzorkovanie podľa medzinárodných noriem a následné analýzy v akreditovaných laboratórií po celej Slovenskej a Českej republike.