ENERGY_17

DISTRIBÚCIA ENERGIE A PLYNU

Distribučné systémy v súčasnosti prechádzajú významnou transformáciou. Dostupné riešenia na strane spotrebiteľov aj výrobcov sa stávajú inteligentnejšie a vzájomne prepojené, vďaka čomu sa samotná infraštruktúra distribučnej siete transformuje na trhovú platformu. Pomáhame klientom spravovať systémy a udržiavať ich v dobrom stave, pričom zároveň chránime údaje ich spotrebiteľov.

Distribučné systémy, ktoré dnes fungujú, sú čoraz inteligentnejšie. Teraz tiež fungujú ako dátové centrá a každý deň zaznamenávajú značné množstvo spotrebiteľských údajov o energetických tokoch. Avšak so sprísnením medzinárodných pravidiel ochrany osobných údajov, ako aj s rastúcim problémom počítačových hrozieb sa riadenie tohto typu informácií stalo veľkou výzvou. Podniky, ktoré pôsobia ako prevádzkovatelia distribučnej sústavy, musia zabezpečiť nielen cenovú dostupnosť, ale aj zabezpečiť, aby boli ich distribučné služby riadne dostupné. Musia tiež chrániť všetky citlivé údaje svojich spotrebiteľov.