Image
ENERGETIKA A ZDROJE

ENERGETIKA A ZDROJE

Súlad s medzinárodnými normami, efektívnosť zariadení a súlad s požiadavkami príslušných priemyselných odvetví sú dôležitými kritériami pre spoločnosti v elektrotechnickom a energetickom priemysle. V rámci firemnej filozofie a informovanosti zamestnancov musia byť pevne zakotvené vhodné postupy na zabezpečenie štandardov kvality, zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

Na pozadí zvýšeného dopytu po elektrickej energii, ako aj po účinných zariadeniach zásobovanie vodou a likvidáciu odpadov sa v budúcnosti očakávajú ďalšie investície do týchto oblastí. V oblasti systémov dodávky energie a súčasťou musia odolávať najnáročnejším požiadavkám a záťažiam. Aby bola zaistená požadovaná životnosť a plánovaná prevádzka systémov, musia byť vylúčené chyby a jednotlivé komponenty musia byť testované vhodnými testovacími metódami.

naše riešenia

​​​​​​ISO 50001

Energetické audity