CS CLOUD

News

Preukážte svojim klientom pomocou ISO/IEC 27017 a 27018, že sú u Vás ich dáta v bezpečí!

dec. 19 2021

Objem dát spravovaných na cloudových úložiskách stále rastie. Vymedzenie vlastníctva a zodpovednosti za ich správu a bezpečnosť je preto kľúčové. Rastúca frekvencia kybernetických útokov, ktoré lákajú pozornosť médií a stále sa meniaca legislatíva, klientom neposkytuje pocit istoty. Často tak požadujú dôkaz o tom, že sú u Vás ich dáta zabezpečené.

Ako im ale preukázať, že sa o ich najcennejšie aktívum v podobe citlivých osobných údajov staráte lepšie ako Vaša konkurencia? Pomocou certifikácií ISO/IEC 27017 a 27018 svojim klientom jasne deklarujete, že minimalizujete potenciálne bezpečnostné riziká, a že sú u Vás ich dáta v bezpečí!

Norma ISO/IEC 27017 sa zameriava na zabezpečenie cloudových služieb a norma ISO/IEC 27018 na ochranu osobných údajov v cloudovom úložisku. Obe sú postavené na tých najlepších odporúčaniach normy ISO/IEC 27002.

Týmito normami svojim klientom preukážete, že je Váš prístup k riadeniu a správe ich osobných údajov svedomitý a zodpovedný. Uistíte ich, že sú ich dáta chránené pred kybernetickými hrozbami tými najaktuálnejšími a najnovšími ovládacími prvkami.

Kontaktujte nás, naši skúsení audítori s praktickými znalosťami okamžite zanalyzujú Váš cloudový systém a nestranne posúdia, či vyhovuje normám. Z našich správ zistíte, ktoré oblasti vylepšiť, a to Vám uľahčí získanie certifikácie.

Pre viac informácií o normách ISO/IEC 27017 a ISO/IEC 27018 si zadarmo stiahnite náš leták, stačí kliknúť TU