Image
STAVEBNÍCTVO A INFRAŠTRUKTÚRA

STAVEBNÍCTVO A INFRAŠTRUKTÚRA

Ako operátor v stavebníctve a realitnom biznise potrebujete riadiť kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia i environmentálne aspekty Vašich konštrukčných prác, od projekcie až po ich dokončenie.

Sme schopní poskytnúť podporu pri riadení projektov a zhodnotiť zhodu so všetkými regulačnými požiadavkami počas projektovej a konštrukčnej fázy. Tiež poskytujeme technickú podporu počas projekcie, testovanie pôd a konštrukčných materiálov – na mieste alebo v našich laboratóriách, a ak je potrebné aj diagnostiku pozemného staviteľstva.
 
Navyše ponúkame širokú škálu jednorázových a pravidelných inšpekcií stavieb a analýz, umožňujúcich Vám, ak ste majiteľom nehnuteľnosti alebo investorom, oceniť a sledovať stav Vašich priemyselných alebo obytných majetkových aktív.