BALTIC_2

MESTSKÁ VÝSTAVBA

Riešenie pre väčšiu bezpečnosť a kvalitu pri výstavbe bytových priestorov.

Stále rozvíjajúci sa trh s bytovými priestormi neustále narastá. V stavebníctve a realitnom priemysle je dôležité dodržiavať všetky aspekty kvality, zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Bureau Veritas vykonáva technické inšpekcie, kontroly kvality, bezpečnosti, a to nej - ako s ohľadom na výstavbu nových budov, modernizáciu a obnovu existujúcich budov, ako aj na uvádzanie do prevádzky a prevádzkovanie rodinných domov - Bureau Veritas je odporúčaným partnerom poskytujúcim audítorské služby, kontroly a certifikácie, ktoré sú zárukou pre užívateľov, partnerov i samotné klientmi.