AUTOMOTIVE_15

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Ako účastník dopravného a infrašruktúrneho biznisu viete, že táto oblasť má živú úlohu pri hladkom rozvoji globálnej ekonómie. Navyše je v stávke bezpečnosť miliónov používateľov a rovnako dôležitými sú environmentálne aspekty, ktoré musíte brať do úvahy pri tvorbe projektov.

Na pomoc Vašej spoločnosti pri napĺňaní týchto výziev poskytujeme celý rad služieb počas projekčnej a konštrukčnej (alebo výrobnej) fázy Vašich aktív:

  • pre infraštruktúrne projekty: projektový manažment, kontrola projekcie, súlad s predpismi, kontrola kvality, zabezpečenie kvality, bezpečnosť konštrukčného miesta;
  • pre transport a nákladné zariadenia: inšpekcia prístavných žeriavov, inšpekcia kontajnerov, inšpekcia železničných zariadení,...

Úspešná realizácia infraštruktúrnych projektov hrá kľúčovú úlohu v trvalom rozvoji globálnej ekonomiky. Zároveň sa projektanti, stavitelia a prevádzkovatelia stretávajú s výzvou koordinovať účinnosť, bezpečnosť a kompatibilitu so životným prostredím a dodržiavať prísne priemyselné a legislatívne štandardy.