Radoslav Tilandy

Radoslav Tilandy

 

Sales Executive Manager

Radoslav Tilandy v roku 2004 posilnil rady spoločnosti Bureau Veritas, kedy nastúpil na pozíciu Obchodného manažéra a súčasne pracoval aj ako externý audítor noriem ISO 9001:2015 a ISO 37001:2018.

Je skvelým reprezentantom našich hodnôt a dôrazu na prácu s ľuďmi a ich rozvoj. Dodnes pôsobí na pozícii obchodného manažéra a úspešne rozvíja seba aj celé Bureau Veritas Slovakia.

Kým Radoslav Tilandy nastúpil do Bureau Veritas, pracoval ako stredoškolský a vysokoškolský učiteľ, kde motivoval, rozvíjal a vyučoval svojich študentov matematiku a náuku o spoločnosti a etiku. Vo voľnom čase sa rád venuje športovo-ekologickým projektom ako organizátor, športovec a moderátor.

Je okrem iného aj ekologickým aktivistom a životné prostredie aj naša planéta je mu veľmi blízka. Aj preto ho teší, že naša spoločnosť Bureau Veritas aktívne podporuje projekty v oblasti udržateľných zdrojov a ochrany životného prostredia a prírody.

Jeho krédom je sa snažiť urobiť viac ako klient očakáva.

Naspäť na stránku Naši ľudia


Sledujte nás! UrčitE to stojí za to!