Vzdelávanie

News

Získajte finančný príspevok na vzdelávanie od UPSVaR a prihláste sa na naše kurzy

8 júl 2024

Predstavujeme Vám možnosť získania finančného príspevku na vzdelávanie Vás alebo Vašich zamestnancov v rámci projektu „Podpora rozvoja zručností zamestnancov“ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny až do výšky 150 000 Eur pre jedného zamestnávateľa alebo firmu.

Prijímanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov je možné do 31. AUGUSTA 2024, pričom vzdelávanie môže prebehnúť do 31. OKTÓBRA 2024 a môže byť realizované LEN PREZENČNOU FORMOU.

Finančný príspevok môže získať každý zamestnanec, ktorý je ku dňu podania žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie zamestnancom v pracovnom pomere u zamestnávateľa a príspevok mu umožní získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti.

Bližšie informácie o projekte a možnosti získania finančného príspevku nájdete tu: 

Predstavujeme Vám ponuku našich aktuálnych kurzov, ktorých prehľad môžete nájsť na tejto stránke.

V prípade záujmu o iný typ kurzu alebo iný termín nás neváhajte kontaktovať, radi Vám ho zaistíme podľa Vašich potrieb.