Video Rozhovor - Preprava nebezpečných vecí po ceste s Ondřejom Martínkom

News

Video rozhovor: Ako sa má správne prepravovať nebezpečný tovar po ceste a ako je to s lítiovými batériami?

29 máj 2023

Natočili sme pre vás ďalší rozhovor, naším hosťom bol Ondřej Martínek, odborník na podnikovú ekológiu a ADR.

ADR je skratka pre označenie „Accord europeen relatif as transport international des marchandises dangereuses par rou“, čo v preklade znamená „Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru“.

Čo je nebezpečný tovar? Ide o veci, ktoré sú vymedzené v zákone o cestnej doprave, ako sú veci horľavé, výbušné, samozápalné, toxické, rádioaktívne či podporujúce horenie. Z hľadiska nebezpečného tovaru sa najčastejšie prepravujú cisterny s benzínom či naftou alebo batérie, ktoré sú často využívané v elektronických zariadeniach. Lítiové batérie sa musia správne prevážať, aby nedošlo k ich poškodeniu a v horšom prípade k výbuchu.

Pokiaľ potrebujete poradiť ohľadom prepravy nebezpečného tovaru, napíšte nám, my sa s Vami spojíme a všetko vyriešime.

Ako správne prepravovať nebezpečný tovar po ceste a ako správne disponovať s batériami, ktoré už nepoužívate? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky sa dozviete v rozhovore nižšie.