Skolenie ISO9001

Staňte sa interným audítorom s našimi školeniami už 18.6.2024.

13 jún 2024

Pre všetkých, ktorí sa chcú stať expertmi v oblasti manažérstva kvality a integrovaných systémov, ponúkame dva kľúčové kurzy: Interný audítor systému manažérstva kvality ISO 9001: 2015 a Interný audítor integrovaného systému QMS + EMS + BOZP. Tieto kurzy sú ideálne pre odborníkov, ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti a zručnosti v oblasti auditovania a systémov riadenia.

ISO 9001: INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽERSTVA KVALITY

Absolvovaním kurzu získate štruktúrovaný prehľad o požiadavkách normy ISO 9001, podrobné informácie o plánovaní a realizácii auditu, o efektívnom spôsobe riadenia záznamov z auditu a o následných činnostiach po audite, informácie o technike auditu a roli audítora, základy komunikácie predpokladanej pre vedenie auditu.

  • Termín: 18.6.2024

  • Čas: od 9:00 do 17:00 hod

  • Lektor: Adam Oliva

  • Forma: Online

  • Cena: 200 EUR+DPH

Po ukončení kurzu získate certifikát.

Viac informácií a program kurzu ZÍSKATE TU

IMS: INTERNÝ AUDÍTOR INTEGROVANÉHO SYSTÉMU QMS + EMS + BOZP

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate certifikát interného audítora a možnosť vykonávať audit vo vašej organizácii. Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí majú základné povedomie o systémoch riadenia a v rámci organizácie pripravujú integráciu systémov. Majú už zavedený jeden systém riadenia (napr. Q-kvalita) a ďalší chcú vytvárať už ako integrovaný (napr. E-environment, S-bezpečnosť)

  • Termín: 18 - 19.6.2024 (dvojdňové školenie)

  • Čas: od 9:00 do 17:00 hod

  • Lektor: Adam Oliva

  • Forma: Online

  • Cena: 300 EUR+DPH

Po ukončení kurzu získate certifikát.

Viac informácií a program kurzu ZÍSKATE TU