VUZ Predanie certifikátu

News

Spoločnosť Výskumný ústav zváračský úspešne obhájila certifikáciu niekoľkých noriem

12 február 2024

Vo februári 2024 obdržala spoločnosť Výskumný ústav zváračský, z.z.p.o. certifikačné osvedčenia za to, že úspešne absolvovala recertifikačné audity k normám ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a SCC **.

Slávnostné predanie certifikátov za spoločnosť Bureau Veritas sprostredkoval obchodný riaditeľ spoločnosti Radoslav Tilandy a za spoločnosť Výskumný ústav zváračský preberala certifikát  Michaela Stromčeková, manažérka integrovaného manažérskeho systému. 

Spoločnosť Výskumný ústav zváračský tak prešla niekoľkými náročnými recertifikačnými auditmi v oblastiach systému manažérstva kvality - ISO 9001, systému environmentálneho manažérstva – ISO 14001, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – ISO 45001 a taktiež systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia, založené na nemeckých zákonoch – SCC**.

Výskumný ústav zváračský je medzinárodne uznávané vedecko-výskumné, vývojové a výrobné pracovisko, najmä v oblasti zvárania a príbuzných technológií a procesov. 

Spoločnosť tento rok oslavuje už svoje 75. výročie na trhu a my jej pri tejto príležitosti gratulujeme, rovnako ako aj k zisku certifikácií a budeme sa tešiť na ďalšiu úspešnú spoluprácu.