CSRD školenie v Bureau Veritas

News

Školenie EU SMERNICE CSRD v Bureau Veritas

20 september 2023

V dňoch 18 a 19. septembra prebehlo v priestoroch Bureau Veritas v Prahe interaktívne školenie o Európskej norme CSRD, ktorého sa zúčastnili aj klienti zo Slovenska. Školenie prebehlo pod vedením skúsenej konzultantky v oblasti udržateľnosti firiem a organizácií Veroniky Doubnerovej. Cieľom školenia bolo pochopenie kontextu udržateľnosti, porozumenie terminológii a zorientovanie sa v oblasti reportingu dát udržateľnosti.

Veronika Doubnerová počas dvoch dní účastníkov zoznámila so základmi samotného reportingu a predstavila dôvody prečo naň byť pripravený. Na praktických príkladoch predstavila prípravu samotnej správy, ako si reporting naplánovať a ako zapojiť všetky zúčastnené strany. Ďalej tiež osvetlila, aký konkrétny dopad budú mať požiadavky smernice CSRD na podávanie správ o udržateľnosti vo firmách.

Veronika Doubnerová spolupracuje so spoločnosťou Bureau Veritas na témach týkajúcich sa udržateľnosti vo firmách.

Pokiaľ ste prezenčný seminár nestihli je stále možnosť sa prihlásiť na webinár, ktorý prebehne 16.-17.10.2023.