FSSC ver 6 aktualita

News

FSSC 22000 verzia 6 platná od 1.4.2024

10 apríl 2024

FSSC 22000 je medzinárodne uznaná certifikačná schéma, ktorá zabezpečuje bezpečnosť a kvalitu potravinárskych výrobkov. Najnovšia verzia, FSSC 22000 verzia 6, bola publikovaná na začiatku apríla 2023. 12-mesačné prechodné obdobie bolo medzi 1. aprílom 2023 a 31. marcom 2024. Nová verzia štandardu platná od 1.4.2024 prináša významné zmeny ovplyvňujúce potravinárske spoločnosti a proces certifikácie integráciou požiadaviek ISO22003-1: 2022 a posilňuje požiadavky na podporu organizácií k dosahovaniu Cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDGs).

AKÉ SÚ KLÚČOVÉ ZMENY?

  • ZLADENIE KATEGÓRIÍ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA

FSSC 22000 V6 uvádza zmeny v kategóriách potravinového reťazca podľa ISO22003-1:2022. FSSC 22000 V6 pridáva dve nové kategórie; BIII - predspracovateľská manipulácia s rastlinnými produktmi a C0 - ktorá sa zameriava na primárnu konverziu zvierat. Kategórie výroby krmív pre domáce zvieratá boli odstránené a krmivo pre domáce zvieratá je teraz pokryté v kategóriách C a D. Doprava bola zlúčená do jednej kategórie G. Nakoniec, obchodovanie a sprostredkovanie bolo tiež pridané do kategórie FII. V dôsledku toho niektoré organizácie prejdú na inú kategóriu bezpečnosti potravín.

  • DODATOČNÉ POŽIADAVKY FSSC 22000

Dodatočné požiadavky vo verzii 6 zahŕňajú podrobnejšie ustanovenia o integrácii požiadaviek na kultúru bezpečnosti a kvality potravín, ale tiež validáciu/verifikáciu nárokov na obaly, kritériá pre používanie recyklovaných materiálov, podrobnejšie riadenie alergénov, environmentálne monitorovanie, kontrolu kvality, nákup a inštaláciu nového vybavenia a manipuláciu so stratou a odpadom potravín.

  • DĹŽKA AUDITU

V dôsledku zmien v akreditačnom dokumente ISO22003-1: 2022 a dodatočných požiadaviek bude potrebné revidovať čas auditu pre audity FSSC 22000. Pre mnohé organizácie sa čas auditu predĺži.