Business continuity

News

Business Continuity alebo manažérstvo plynulého podnikania

10 máj 2021

Nikdy nebolo dôležitejšie chrániť svoje podnikanie pred neočakávanými udalosťami tak ako v terajšej dobe. Či už je to z dôvodu výpadku vstupov, výpadku IT systémov alebo zariadení, priemyselných zlyhaní alebo prírodných katastrof. Je nutné zabezpečiť, aby podnikanie  nebolo citlivé na výpadky a nábeh mohol byť čo najrýchlejší.

Štatistiky naznačujú, že až 80% organizácií, ktoré čelia významnému narušeniu plynulosti podnikania a nemajú pripravené adekvátne a vhodné plány na zabezpečenie plynulosti podnikania, takéto náhle udalosti neustoja.

Medzinárodná norma ISO 22301:2019 Ochrana a odolnosť spoločnosti – Systém plynulého podnikania obsahuje návod ako na to.

Cieľom systému manažérstva plynulého podnikania je pripraviť sa na prípadné narušenie a zabezpečiť a udržiavať kontrolu nad riadením schopnosti pokračovať v činnosti počas narušení. Norma ISO 22301 chápe takéto narušenie ako očakávaný alebo neočakávaný incident, ktorý spôsobí neplánovanú negatívnu odchýlku od očakávaného dodania produktov a služieb podľa cieľov organizácie. Systém manažérstva plynulého podnikania je postavený na analýze dopadov na podnikanie a vyhodnotení rizík, na určení politiky, cieľov, stratégie a plánu plynulého podnikania.

Implementácia požiadaviek normy ISO 22301 môže pomôcť organizácii významne posilniť realizáciu svojich strategicko-manažérskych opatrení na riadenie rizík a zaistenie bezpečnosti a dlhodobého profitu.

V prípade záujmu o certifikáciu systému manažérstva plynulého podnikania alebo realizáciu školenia v tejto oblasti nás môžete kontaktovať TU -> alebo kliknutím na kontaktný formulár nižšie.