AGRI_23

POĽNOHOSPODÁRSKO-POTRAVINÁRSKA VÝROBA

Ponúkame široké spektrum činností kontrol poľnohospodárskych komodít, potravín, surovín a spotrebného tovaru.

Poľnohospodárske kontroly sa zameriavajú predovšetkým na hodnotenie kvality komodít rastlinného, tak živočíšneho pôvodu. Spoločným znakom hodnotenia je požiadavka spĺňajúca hodnoty štandardu dané normou, vyhláškou či všeobecným ustanoveniam. Akostné požiadavky je možné rozdeliť na požiadavky senzorické a analytické. Medzi senzorické požiadavky patrí najmä hodnotenie vzhľadu, vône, chuti, farby, konzistencie či tvaru. Analytické požiadavky sú stanovované pomocou laboratórnych prístrojov a jedná sa o parametre nutričnej kvality, množstva deklarovaných zložiek (vitamíny, minerály, cholesterol, lepok, alergény, atď.), či stanovenie prítomnosti látok alebo predmetov poškodzujúce zdravie konzumentov.

Spolu s českou kanceláriou BUREAU VERITAS, Vám ponúkame tieto možnosti: