MANAŽÉR METROLÓGIE

Ciele

Obsah kurzu Úvod do problematiky metrológie Zásady požiadaviek na zabezpečenie meradiel a meriacich prostriedkov podľa požiadaviek ISO 9001: 2008 a ISO/TS 16949: 2009 Informácie o aktuálnom znení Zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii Definícia základných pojmov v metrológii. Metrologický poriadok podniku. Po ukončení kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu. Požiadavky na účastníkov Kurz je určený pre technických pracovníkov, ktorí sa podieľajú na plánovaní kvality výrobku a podnikovej metrológii.

WHO THE COURSE IS FOR?

Absolvovaním kurzu získate ucelený prehľad o metrológii – zabezpečovanie monitorovacích a meracích zariadení informácie o zákone 505/1990 Zb. o metrológii, prehľad o všeobecných požiadavkách na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií, výklad pojmov z oblasti metrológie ČSN ISO 10 012: 2003, znalosti o riadení monitorovacích a meracích zariadení podľa požiadavok ISO 9001: 2008 a ISO/TS 16949: 2009. Kurz je zameraný na výklad požiadavok metrológie. Je zložený z výukových lekcií a cvičení na pochopenie požiadavok metrológie. Je zložený z výukových lekcií a cvičení na pochopenie požiadavok metrológie v podnikovej praxi.

Termíny kurzu

Coming Soon...