MANAŽÉR KVALITY ISO 9001: 2015

Ciele

Obsah kurzu: systém manažérstva kvality, terminológia, prehľad noriem radu ISO 9000 predchádzanie nezhodám verzus ich odhaľovanie dokumentácia systému manažérstva kvality, norma ISO 19011, praktické cvičenie personálne a komunikačné techniky, praktické cvičenie manažérske zručnosti, praktické cvičenia prípadové štúdie

Termíny kurzu

Coming Soon...