IRCA KURZ VEDÚCICH AUDÍTOROV PRE EXTERNÉ AUDITY PODĽA ISO 9001: 2015

Ciele

Obsah kurzu Úvod do manažérszva kvality. Kompletný prehľad normy ISO 9001: 2015 Akreditáciu. Riadenie auditu. Záznamy o nezhodnách a nápravné činnosti. Prístup k auditu, auditovaniu. Podávanie správ. Certifikácia auditorov. Pravidlá skúšky, vzorový test. Zoznam užitočných webových stránok, odkazy na doplňujúcu literatúru. Certifikačný leták IRCA pre auditorov. Požiadavky na účastníkov Ukončené stredoškolské vzdelania. Skúsenosť v písaní správ a znalost požiadaviek ISO 9001: 2015 je výhodou.

Termíny kurzu

Coming Soon...