INTERNÝ AUDÍTOR SM BOZP –ISO 45001:2018

Ciele

Obsah kurzu Úvod do systémov riadenia BOZP. Požiadavky normy ISO 45001:2018 definície, rozsah a rozdelenie auditov podľa ISO 19011: 2018 Zručnosti audítora BOZP. Praktické cvičenia. Kurz je ukončený testom, ktorý by mal preukázať schopnosti orientácie účastníkov v problematike normy ISO 45001:2018 Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu bude vydané účastníkom, ktorí splnia kritéria hodnotenia. Požiadavky na účastníkov Kurz je určený pracovníkom, ktorí potrebujú získať kvalifikáciu pre uskutočňovanie interných auditov BOZP. Špeciálne zručnosti ani znalosti nie sú požadované. Kvalifikácia interného audítora QMS alebo EMS je výhodou. Po ukončení kurzu obdržíte Osvedčenie o absolvovaní.

WHO THE COURSE IS FOR?

Absolvovaním kurzu získate pochopenie významu systematického riadenia BOZP vo všetkých odboroch činností, znalosť požiadaviek ISO 45001:2018 zručnosti pre efektívne plánovanie, uskutočňovanie interných auditov a podávanie správ.

Termíny kurzu

Coming Soon...