Tauris školenie ISO 37001

News

Vedenie spoločnosti TAURIS,a.s. sa zúčastnilo úspěšného školenia ISO 37001 systému proti-korupčného manažérstva a posilňuje tak transparentnosť spoločnosti

3 máj 2024

Dňa 29. apríla sa v priestoroch spoločnosti TAURIS, a.s. v Rimavskej Sobote konalo školenie zamerané na boj proti korupcii podľa medzinárodnej normy ISO 37001. Tento dôležitý krok preukazuje odhodlanie spoločnosti posilniť svoje interné procesy a zabezpečiť vyššiu transparentnosť vo svojom fungovaní.

Generálny riaditeľ spoločnosti TAURIS, Ing. Richard Duda, spolu s riaditeľmi jednotlivých divízii, výrobných prevádzok Tauris Rimavská Sobota, Tauris Mojmírovce, Tauris SNV, Ryba Košice a siete predajni Tauris Mäsiarstiev u Býka, absolvovali intenzívne školenie pod vedením Ing. Alžbety Korčekovej, skúsenej školiteľky a auditorky zo spoločnosti Bureau Veritas. 

Školenie zahŕňalo nie len teoretické základy, ale aj praktické návody, ako efektívne zaviesť protikorupčné opatrenia. Diskutovalo sa o dôležitosti etického vedenia a o tom, ako môže eticky čisté prostredie v spoločnosti pozitívne ovplyvniť celkovú produktivitu a verejný obraz firmy.

Na záver školenia prebehlo slávnostné odovzdávanie certifikátov, čo predstavuje záväzok spoločnosti k dodržiavaniu najvyšších etických štandardov. Odovzdávaniu certifikátov sa zúčastnil aj riaditeľ obchodu spoločnosti Bureau Veritas, pán Radoslav Tilandy.

Tento míľnik je jasným signálom pre obchodných partnerov aj zákazníkov, že spoločnosť TAURIS je spoľahlivý partner, ktorý kladie veľký dôraz na zásady spravodlivosti a transparentnosti. 

Gratulujeme všetkým účastníkom školenia k získaniu certifikátu a tešíme sa na ďalšie plánované školenia v spoločnosti TAURIS a.s.