GREENWASHING BVSK

News

UHLÍKOVÁ STOPA:

AKO SA VYHNÚŤ GREENWASHINGU A NESTRATIŤ DOBRÚ POVESŤ?

14 apríl 2022

Už ste počuli o pojme „greenwashing“? Ide o formu dezinformácie, ktorá je šírená za účelom klamania spotrebiteľa o environmentálne pozitívnom vplyve spoločnosti, produktu alebo služby.

Problém spoločností, ktoré sa greenwashingu dopúšťajú, nastáva vo chvíli, keď sú od nich požadované auditovateľné záznamy na overenie ich tvrdení o environmentálnom záväzku a znižovaní uhlíkovej stopy. Ak ich nedokážu doložiť, riskujú prinajmenšom stratu imidžu a dôvery u ich partnerov i zákazníkov.

Je zásadné si uvedomiť, že greenwashing je právne postihnuteľný a existujú postupy usilujúce o jeho elimináciu, ako napríklad výklad smernice EP 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách voči spotrebiteľom (z decembra 2021), taxonómia udržateľných činností či smernice o Due Diligence podnikov v oblasti udržateľnosti (nový návrh).

Pokiaľ sa chcete vyhnúť greenwashingu, strate imidžu Vašej značky a ukázať, že robíte maximum pre zníženie Vašej uhlíkovej stopy a negatívneho dopadu na životné prostredie, mali by ste si zvoliť spoľahlivého partnera, ako je napríklad BUREAU VERITAS, ktorý Vám pomôže uhlíkovú stopu vypočítať či preukázať, že sú Vaše environmentálne tvrdenia a údaje o znižovaní uhlíkovej stopy presné, neskreslené a nezávisle overené.

Sme držiteľmi akreditácie pre normu ISO 14064-1, podľa ktorej dokážeme presne spočítať Vašu uhlíkovú stopu a radi Vám pomôžeme aj s overením už existujúcich výpočtov či prevedením Due Diligence.

VAŠU UHLÍKOVU STOPU SPOČÍTAME V 6 FÁZÁCH:

Image
Fáze projektu meranie uhlíkovej stopy spoločnosti od Bureau Veritas

AK SA O UHLÍKOVEJ STOPE CHCETE DOZVEDEŤ VIAC, VYPOČUJTE SI NÁŠ BV TALKS PODCAST: