Martina Šnircová

News

Rozhovor s Martinou Šnircovou

 

novou generálnou riaditeľkou Bureau Veritas Slovakia

18 apríl 2024

Bureau Veritas Slovakia prešlo organizačnými zmenami, na základe ktorých sa s platnosťou od 1.1.2024 stala novou generálnou riaditeľkou Martina Šnircová. Položili sme jej niekoľko otázok v spojení s jej novou funkciou a celý rozhovor si môžete prečítať nižšie.

1. Otázka: Ako dlho ste súčasťou spoločnosti Bureau Veritas a aké skúsenosti ste nadobudli predtým, než ste sa stali generálnou riaditeľkou?

Odpoveď: V Bureau Veritas pracujem takmer 17 rokov. Počas tohto obdobia som prešla viacerými oddeleniami vrátane divízie certifikácie, financií a inšpekcií. Pôsobila som na pozíciách back office manažérky a certifikačnej manažérky, kde som získala cenné skúsenosti s riadením tímov a rovnako aj zložitých projektov.

2. Otázka: Aké sú vaše hlavné ciele a priority v novej funkcii generálnej riaditeľky?

Odpoveď: Moje hlavné priority sú zamerané na zvyšovanie efektivity a kvality služieb, ktoré poskytujeme. Promptne reagovať na požiadavky našich klientov s cieľom zaistiť ich maximálnu spokojnosť. Ďalej sa chcem sústrediť na zefektívnenie procesov a na posilnenie vzdelávacích programov pre našich zamestnancov, aby sme si udržali postavenie v oblasti certifikácie a inšpekcie. Verím, že dobré vedenie spočíva nielen v schopnosti stanoviť jasné ciele, ale aj vo vytváraní prostredia, kde môže každý jednotlivec rásť a prinášať hodnotu celému tímu

3. Otázka: Ako hodnotíte súčasnú situáciu v oblasti certifikácie a inšpekcie na Slovensku a aké výzvy pred vami stoja?

Odpoveď: Situácia je dynamická a neustále sa meniace prostredie nás núti byť vždy o krok vpred. Jednou z najväčších výziev je adaptácia na nové európske normy a regulácie, ktoré vyžadujú rýchlu reakciu a flexibilitu. Taktiež je tu výzva v oblasti udržateľnosti a ekológie, kde sa snažíme byť lídrami v implementovaní zelených riešení a poskytnutí pomoci pre našich klientov prostredníctvom našich skúsených odborníkov. 

4. Otázka: Aký odkaz by ste chceli poslať svojim zamestnancom a klientom pri nástupe do novej funkcie?

Odpoveď: Všetkým zamestnancom by som chcela vyjadriť vďaku za ich tvrdú prácu a odhodlanie. Spoločne môžeme dosiahnuť veľké veci a ja sa teším na spoluprácu s každým z nich. Našim klientom chcem sľúbiť, že Bureau Veritas bude naďalej garantovať najvyššiu úroveň služieb a dôveryhodnosti, na ktorú sú zvyknutí.

5. Otázka: Na záver, aké osobné filozofie alebo prístupy vás viedli k úspechu a ako ich plánujete využiť vo vašej novej pozícii?

Odpoveď: Neodmysliteľnou súčasťou mojej práce vždy bola zodpovednosť, odhodlanie a vytrvalosť. Verím v otvorenú komunikáciu, transparentnosť a etiku vo všetkom, čo robíme. Tieto hodnoty budú základom, na ktorom budem stavať aj v novej pozícii. Súčasne si veľmi cením inovatívnosť a neustále sa snažím hľadať nové spôsoby, ako zlepšovať naše služby a procesy. 

Ďakujeme za odpovede a prajeme veľa úspechov na pozícií generálnej riaditeľky Bureau Veritas Slovenská republika.