Reviguard Rozhovor Bureau Veritas

News

REVIGUARD: Efektívna cesta k digitalizácií v súlade so zákonom

11 apríl 2023

Natočili sme pre vás ďalší rozhovor, naším hosťom bol Martin Zima zo spoločnosti Olify IO, ktorá spoločne s Bureau Veritas vyvíja nástroj Reviguard. Tento počítačový systém slúži na efektívne riešenie údržby vyhradených technických zariadení.

Zákon o bezpečnosti práce v súvislosti s prevádzkou vyhradených technických zariadení priniesol množstvo nových povinností a pre podniky je zásadný tým, že umožňuje digitalizovať všetku agendu. Podniky aktuálne často zisťujú, či spĺňajú všetky náležitosti, ktoré im novo schválený zákon udáva v súvislosti s prevádzkou vyhradených technických zariadení. Veľakrát dochádza k zisteniu, že nemajú vytvorený jednotný systém a majú neporiadok v dokumentácii o vykonávaní revízií. Práve z týchto dôvodov bol vyvinutý nástroj Reviguard, ktorý umožňuje firmám zaviesť jednotný centrálny systém, v ktorom si môžu jednoducho overiť, či majú všetky náležitosti v poriadku.

Nástroj Reviguard umožňuje firmám zaviesť jednotný systém a mať všetko v poriadku podľa právnych predpisov. Reviguard plánuje pravidelné revízne prehliadky a kontroly a zároveň eviduje prevádzkovú dokumentáciu. Keďže predpisy sú pomerne komplikované, neustále sa menia a napr. lehoty a rozsahy sú špecifikované v ďalších nadväzujúcich zákonoch, vyhláškach a nariadeniach vlády, tak je veľmi zložité a časovo náročné, aby si toto firma strážila a zaisťovala sama.

VYPOČUJTE SI ROZHOVOR, KDE ZISTÍTE, AKO NÁSTROJ REVIGUARD FUNGUJE A AKÉ VÝHODY MÔŽE MAŤ AJ PRE VAŠU FIRMU!

Pokiaľ vás tento nástroj zaujal, napíšte nám, my sa s Vami spojíme a všetko vyriešime. K dispozicií máme aj demo verziu, kde si môžete systém zadarmo po určitú dobu vyskúšať.