Rainforest Alliance Certifikacia - Bureau Veritas

News

Rainforest Alliance Certifikácia: Čo to je a ako ju získať akreditovane s Bureau Veritas? 

28 marec 2023

Získali sme akreditáciu pre poskytovanie Rainforest Alliance ™ certifikácie! Čo to pre vás znamená? Predovšetkým záruku. Akreditačná značka na RFA certifikáte od Bureau Veritas je pre vašich partnerov zárukou, že audit prebehol podľa všetkých pravidiel a vyhovujete norme. 

A ČO JE TO TÁ RAINFOREST ALLIANCE ™ CERTIFIKÁCIA? 
NA TO SA SPOLOČNE POZRIME V DNEŠNOM ČLÁNKU. ZISTÍTE VŠETKO, ČO O TEJTO CERTIFIKÁCII POTREBUJETE VEDIEŤ: 
 • Čo je Rainforest Alliance ™ certifikácia? 
 • Prečo sa UTZ spojilo s Rainforest Alliance™? 
 • Rozdiely Rainforest Alliance ™  oproti UTZ 
 • Pre koho je certifikácia Rainforest Alliance ™ určená? 
 • Prínosy Rainforest Alliance ™ certifikácie 
 • Rainforest Alliance ™ a ekologické poľnohospodárstvo 
 • Trh s certifikovanými produktmi Rainforest Alliance ™ 
 • Ako sa pripraviť na certifikáciu Rainforest Alliance ™? 

ČO JE RAINFOREST ALLIANCE ™ CERTIFIKÁCIA (RFA) 

Rainforest Alliance ™ certifikácia sa zameriava na udržateľné poľnohospodárstvo a sociálnu zodpovednosť. Zahŕňa produkty, ako kávu, kakao, čaj, ovocie, zeleninu a certifikovaný môže byť aj chov hovädzieho dobytka, ak nie je úplne chovaný v stajniach či pre nomádsky spôsob výroby. 

RFA certifikácia kontroluje tok certifikovaných poľnohospodárskych produktov z fariem až do regálov v obchodoch. Zaručuje, že sa dodržiavajú komplexné požiadavky štandardu pre udržateľné poľnohospodárstvo Rainforest Alliance™, ktoré napĺňajú sociálne, ekonomické a environmentálne kritériá. Pomáha tým spoločnostiam aj farmárom dosahovať lepšiu kvalitu výroby, zlepšovať vzťahy s odberateľmi, zákazníkmi a zvyšovať ich reputáciu. 

Čo je Rainforest Alliance ™ ? Nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1987 v New Yorku s cieľom normalizovať zodpovedné podnikanie, zachovať biodiverzitu, chrániť životné prostredie a ľudské práva pracovníkov. 

PREČO SA UTZ SPOJILO S RAINFOREST ALLIANCE ™? 

Predtým rozličné UTZ a Rainforest Alliance™ normy sa v roku 2018 spojili do nového štandardu Rainforest Alliance™ (RFA). Cieľom bolo zabezpečiť, že poľnohospodári budú produkovať udržateľnejšie, zodpovednejšie plodiny a súčasne sa starať o to, aby využívanie prírodných zdrojov prebiehalo v súlade s ochranou prírody a zlepšovali sa sociálne podmienky pracovníkov aj miestnych komunít. Pokiaľ si teda kupujete produkty s označením Rainforest Alliance, môžete si byť istí, že sú udržateľne produkované, pomáhajú chrániť životné prostredie a ľudské práva. 

ROZDIELY RAINFOREST ALLIANCE ™ OPROTI UTZ 

UTZ sa predtým zameriaval na kávu, čaj a kakao, zatiaľ čo Rainforest Alliance ™ sa starala o ochranu tropických dažďových pralesov a biodiverzity. Nový štandard Rainforest Alliance ™ sa zameriava na celkovú udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť. To znamená, že poľnohospodári produkujú udržateľnejšie a zodpovednejšie plodiny a zároveň sa starajú o sociálnu a ekonomickú prosperitu komunít. 

Oproti UTZ je Rainforest Alliance™ systémovou certifikáciou, takže nie je podmienkou mať už zavedený systém na získanie tejto certifikácie. 

Certifikát sa vydáva klasicky na 3 roky. Základy, ktoré boli v UTZ, zostávajú. Ide o politiku, etický kódex, školenia, SOP, interný audit, sledovateľnosť a sledovanie príjmu, skladovanie, výrobu a expedíciu. 

V RFA sú však novo pridané otázky zamerané na sociálne blaho, ako je napríklad práca detí, rovnováha medzi prácou mužov a žien, minimálna mzda, včasnosť výplaty, práca menšín a nakladanie s odpadmi a energiou. Tieto otázky sú overované pohovormi so zamestnancami, čo môžete poznať napríklad zo SMETA či iných sociálnych auditov. 

PRE KOHO JE CERTIFIKÁCIA RAINFOREST ALLIANCE ™ URČENA 

Rainforest Alliance ™ certifikácia je určená pre farmy aj spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na udržateľnú výrobu a sociálnu zodpovednosť. 

PRÍNOSY CERTIFIKÁCIE RAINFOREST ALLIANCE ™ 

Certifikovaným farmárom: 

 • Sprístupňuje nástroje pre plánovanie a riadenie farmy. 

 • Pomáha podporovať ochranu biodiverzity a ekosystému. 

 • Umožňuje šetrne nakladať s prírodnými zdrojmi a minimalizovať negatívny dopad na životné prostredie. 

 • Pomáha zlepšovať životné podmienky pracovníkov na farmách (zákaz detskej práce, minimálna mzda, pitná voda, zdravotná starostlivosť a vzdelanie). 

Certifikovaným spoločnostiam: 

 • Zvyšuje reputáciu v očiach zákazníkov a investorov vďaka certifikácii udržateľnosti. 

 • Zlepšuje riadenie a efektivitu v poľnohospodárstve a zvyšuje produktivitu a kvalitu produktov. 

 • Podporuje ochranu prírody a ochranu ohrozených druhov. 

 • Zaisťuje zodpovedné zaobchádzanie so zamestnancami a komunitami v dodávateľskom reťazci. 

 • Poskytuje prestížne logo, ktoré spotrebiteľom dáva jasný signál, že bol produkt vyrobený udržateľne a so zreteľom na ochranu životného prostredia. 

EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO A CERTIFIKÁCIA RAINFOREST ALLIANCE ™ 

Ekologické poľnohospodárstvo nepredstavuje podmienku na získanie Rainforest Alliance ™ certifikácie, pretože na tomto princípe nie je založená. Zahŕňa totiž širšie aspekty udržateľného poľnohospodárstva vrátane sociálnej a ekonomickej udržateľnosti, a to aj pre farmy, ktoré sa nezaoberajú ekologickým poľnohospodárstvom. 

EXISTUJE TRH S CERTIFIKOVANÝMI PRODUKTMI RAINFOREST ALLIANCE ™? 

Podľa CSR štúdie IPSOS z roku 2022 72 % spotrebiteľov vníma zodpovednosť a udržateľnosť firiem ako pridanú hodnotu ich produktov či služieb a 44 % ju považuje za dôležitý aspekt pri nákupe. 

Trh, ktorý pomáha spotrebiteľom nájsť a podporiť udržateľnú výrobu, teda existuje. Produkty spoločností, ktoré získajú Rainforest Alliance™ certifikáciu, majú vďaka rozpoznateľnému logu žaby Rainforest Alliance™ prístup k tomuto rastúcemu dopytu. 

Prečítajte si, ako RFA certifikáciu marketingovo využiť v článku od Rainforest Alliance ™. 

AKO SA PRIPRAVIŤ NA CERTIFIKÁCIU RAINFOREST ALLIANCE ™ (RFA)? 

Ako farmár: 

 • Preskúmajte požiadavky RFA štandardu pre farmy (verzia 1.2, platná do 30. 6. 2022, verzia 1.3, platná od 1. 7. 2023) a skontrolujte, či niektoré z nich spĺňate, prípadne začnite pracovať na ich implementácii. 
 • Vytvorte plán, ako postupne zaviesť RFA požiadavky do vašej farmy a akými spôsobmi môžete zlepšiť životné podmienky zamestnancov a vašej komunity. 
 • Sledujte vývoj RFA požiadaviek a novinky v udržateľnom poľnohospodárstve pre vaše neustále zlepšovanie. Informácie sa pravidelne objavujú na oficiálnej stránke RFA

Ako spoločnosť: 

 • Preskúmajte požiadavky RFA štandardu pre dodávateľský reťazec (verzia 1.2, platná do 30. 6. 2022, verzia 1.3, platná od 1. 7. 2023) a skontrolujte, či niektoré z nich spĺňate, prípadne začnite pracovať na ich implementácii. 
 • Zvážte, či je RFA certifikácia relevantná pre vás a vaše produkty, či vám pomôže zlepšiť imidž spoločnosti a rozšíriť zákaznícky trh. 
 • Spojte sa s nami v rámci poradenstva. Získate informácie a podporu, vďaka ktorej úspešne zvládnete certifikačný proces. 
 • Zapojte zamestnancov a zákazníkov do procesu zavádzania RFA požiadaviek, aby ste vytvorili väčšie povedomie o udržateľnosti a získali si ich podporu. 
 • Zaregistrujte sa na naše školenia Rainforest Alliance ™. Zrozumiteľne vás zoznámime s normou a získate informácie, ktoré vás pripravia na certifikačný proces. 

Splnenie požiadaviek Rainforest Alliance certifikácia™ môže byť náročné, získate však výhodu na trhu, prispejete k ochrane životného prostredia a podporíte udržateľné poľnohospodárstvo.