Podpis memoranda so spoločnosťou Gamalux Plzeň

News

Predstavitelia spoločnosti Bureau Veritas podpísali Memorandum o spolupráci so spoločnosťou Gamalux Plzeň

4 október 2023

V priebehu augusta prebehlo podpísanie Memoranda o spolupráci so spoločnosťou Gamalux Plzeň spol. s r.o. Predmetom dohody je koordinácia a vzájomná spolupráca pri poskytovaní komplexných služieb v oblasti vykonávania NDT (nedeštruktívneho testovania) potrubí, nádrží a zvarových spojov.

Spoločnosti sa zaviazali k vzájomnej koordinácii aktivít s cieľom dosiahnutia maximálnej efektivity výsledkov. V Memorandu sú ďalej definované zásady vzájomného partnerstva a informovanosti.

Spoločnosť Gamalux Plzeň poskytuje komplexné služby v oblasti nedeštruktívneho testovania zahŕňajúce všetky štandardné metódy skúšania v oblasti energetiky, plynárenstva, vodárenstva, strojárstva, jadrového strojárstva, teplárenstva, stavebníctva či automobilového priemyslu.

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Gamalux, tak Bureau Veritas rozširuje svoje portfólio služieb v oblasti nedeštruktívneho testovania potrubia, nádrží a zvarových spojov v tomto rozsahu:

1. Skríningové metódy pre rýchlu kontrolu zariadenia
 • SLOFEC®
 • Pulzné vírivé prúdy
 • Guided
 • Waves
 • Akustická emisia
 • Magnetická pamäť materiálu
2. Metódy pre detailné hodnotenie indikácií
 • ToFD
 • UT
 • Phased Array
 • Korózne mapovanie
 • EMAT
 • Detekcia korózie potrubia na podperách
 • Microwaves
 • Metódy na riešenie špecifických problémov napr. kontrola za vysokých teplôt, detekcia HIC, SCC, HTHA…