Školenie ISO13485

Ponuka školenia 10.4.2024 -

 

ISO 13485: Interný audítor pre zdravotnícke potreby

14 marec 2024

Pracujete v organizácií, ktorá vyrába a dodáva na trh zdravotnícke potreby? Tak práve pre Vás je určené školenie ISO 13485!

Kurz je určený predovšetkým pre interných audítorov a vedúcich pracovníkov zodpovedných za udržovanie a zlepšovanie systému manažmentu kvality v organizácií, ktorá vyrába a dodáva na trh zdravotnícke potreby. Absolvovaním kurzu získate prehľad o špecifických požiadavkách normy ISO 13485 a ako ich prakticky auditovať v rôznych triedach zdravotníckych potrieb. Tento kurz má rozsah pol dňa.

Program:
  • súbor noriem ISO 9001 a ISO 13485 – vysvetlenie vzťahu medzi nimi
  • výklad požiadaviek ISO 13485:2016 a terminológie požiadavky na systém kvality u výrobcov zdravotníckych prostriedkov
  • procesný prístup,  identifikácia procesov organizácie
  • požiadavky pre dodávateľov zdravotných prostriedkov v procesnej kompozícií
  • praktické cvičenia na jednoduchý spôsob validácie
  • prípadové štúdie
  • príprava, plánovanie  a realizácia auditu
  • dokumenty používané pri auditoch
  • praktické cvičenia na vykonávanie interných auditov
  • záverečná diskusia
Organizačné informácie:

Termín: 10.4.2024

Lektor: Ján Cviček

Forma školenia: Online

Cena: 200€