Ponuka školení na rok 2023

Ponuka našich školení v roku 2024

8 september 2023

V Bureau Veritas Vám ponúkame široké spektrum našich kurzov a školení. Nižšie nájdete prehľad všetkých ponúkaných školení v roku 2024, ktoré sú aktuálne dostupné. V prípade záujmu o školenie nás prosím kontaktujte cez registračný formulár. Stačí kliknúť na tlačítko nižšie.

1) FSSC 22000: SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI POTRAVIN podľa verzie 6

Systém FSSC 22000 je určený na certifikáciu systémov pre bezpečnosť potravín u výrobcov zameraných na výrobu či spracovanie živočíšnych produktov, rastlinných produktov podliehajúcich skaze, výrobky s dlhou trvanlivosťou, výroba obalov pre potravinárstvo, iné ingrediencie a doplnky ako aditíva, vitamíny a pod. Po ukončení kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu. Tento kurz má rozsah 1 deň. 

Viac informácií o školení TU

 • Termín: 13.6.2024
 • Lektor: Alžbeta Korčeková
 • Forma školenia: Prezenčná
 • Miesto školenia: Bratislava, Plynárenská 7/B
 • Cena: 250€
2) IMS: Interný audítor integrovaného systému QMS + EMS + BOZP

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate certifikát interného audítora a možnosť vykonávať audit vo vašej organizácii. Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí majú základné povedomie o systémoch riadenia a v rámci organizácie pripravujú integráciu systémov. Majú už zavedený jeden systém riadenia (napr. Q-kvalita) a ďalší chcú vytvárať už ako integrovaný (napr. E-environment, S-bezpečnosť). Tento kurz má rozsah 2 dni.

Viac informácií o školení TU

 • Termín: 18. - 19.6.2024
 • Lektor: Adam Oliva
 • Forma školenia: Online
 • Cena: 300€
3) ISO 9001: Interný audítor systému manažerstva kvality

Absolvovaním kurzu získate štruktúrovaný prehľad o požiadavkách normy ISO 9001, podrobné informácie o plánovaní a realizácii auditu, o efektívnom spôsobe riadenia záznamov z auditu a o následných činnostiach po audite, informácie o technike auditu a roli audítora, základy komunikácie predpokladanej pre vedenie auditu. Tento kurz má rozsah 1 deň.

Viac informácií o školení TU

 • Termín: 18.6.2024
 • Lektor: Adam Oliva
 • Forma školenia: Online
 • Cena: 200€
4) Rainforest Alliance

Získajte ucelený prehľad o Rainforest Alliance, jej aplikáciu a certifikáciu v Slovenskej Republike. Obsahom kurzu je certifikačný program Rainforest Alliance, predmet a rozsah normy, zmeny a rozdiely medzi UTZ a Rainforest Aliance, priebeh a postup certifikácie rovnako ako aj hodnotenie auditov. Tento kurz má rozsah pol dňa. 

Viac informácií o školení TU

 • Termín: 17.6.2024
 • Lektor: Alžbeta Korčeková
 • Forma školenia: Online
 • Cena: 150€
5) RSPO (Roundtable on sustainable palm oil)

Kurz je určený pre všetkých, ktorí: Vyrábajú/plánujú vyrábať  RSPO certifikované výrobky, obchodujú, skladujú, distribuujú RSPO certifikované výrobky, vyrábajú výrobky pre obchodné siete (hlavne pod privátnymi značkami). Obsahom kurzu je predstavenie palmového oleja, požiadavky normy, proces prípravy na audit, samotný audit rovnako ako aj cvičenia a prípadové štúdie. Tento kurz má rozsah pol dňa. 

Viac informácií o školení TU

 • Termín: 17.6.2024
 • Lektor: Alžbeta Korčeková
 • Forma školenia: Online
 • Cena: 150€
6) TISAX - INTERNÝ AUDÍTOR

Absolvovaním kurzu získate prehľad o terminológií TISAX, postupe hodnotenia TISAX zo strany spoločnosti XAP, Tisax Scopes a ich definícia, o označení TISAX a jeho použití ale napríklad aj o plánovaní a vykonaní sebahodnotenia a veľa ďalšieho. Tento kurz má rozsah 1 deň.

Viac informácií o školení TU

 • Termín: školenie prebehne v júni, presný termín bude upresnený čoskoro
 • Lektor: Pavel Strhár
 • Forma školenia: Online
 • Cena: 250€
7) ISO 37001: SYSTÉM PROTI-KORUPČNÉHO / PROTI-ÚPLATKARSKÉHO MANAŽÉRSTVA

Absolvovaním tohto kurzu získate prehľad čo je korupcia a úplatok, aké sú požiadavky jednotlivých článkov normy ISO 37001:2016, aké sú riziká úplatkárstva v organizácií, aké sú riziká pre výkon podnikateľskej činnosti vs. legislatíva ale aj zvýšenie rizika odhalenia korupcie. Tento kurz má rozsah 1 deň.

Viac informácií o školení TU

 • Termín: 1.7.2024
 • Lektor: Alžbeta Korčeková
 • Forma školenia: Online
 • Cena: 200€

Pokiaľ máte otázky k školeniam prosím kontaktujte:

Radoslav Tilandy 
Sales Executive Manager
radoslav.tilandy@bureauveritas.com
Mob.: +421 908 726 816

Ak ste si vybrali z našej ponuky kurzov, prosíme prihláste sa vyplnením nášho kontaktného formulára nižšie (uveďte prosím názov kurzu, o ktorý máte záujem).