ISO 14001: Interný audítor systému environmentálneho manažérstva

Ponuka ONLINE školenia

 

ISO 14001: Interný audítor systému environmentálneho manažérstva

21 marec 2024

ZÍSKAJTE OSVEDČENIE MANAŽÉRA EMS!

Toto školenie je vhodné pre vás, ktorí budete vo firme napĺňať požiadavky normy ISO 14001. Na príkladoch z praxe vám ukážeme, ako sa v nich rýchlo a účelne zorientovať. Normu s vami prejdeme krok za krokom. Vysvetlíme vám súvislosti a odporučíme vám, ako váš systém popísať, ako ho udržiavať a aké kroky urobiť pre jeho neustále zlepšovanie.

ISO 14001 vyzýva organizácie k aktívnemu riadeniu svojho environmentálneho dopadu prostredníctvom záväzku k prevencii znečisťovania, zhode s platnou legislatívou a neustálemu zlepšovaniu. Certifikácia systémov environmentálneho manažmentu podľa ISO 14001 pomáha organizáciám preukázať svoj neustály záväzok k zvyšovaniu environmentálnej výkonnosti.

Norma prešla rozsiahlou revíziou, aby sa zabezpečilo, že jej ciele a účely podporujú meniace sa potreby dnešného sveta, a aby odrážala stále zložitejšie prostredie, v ktorom organizácia pôsobí.

Absolvovaním kurzu získate:
 • znalosti požiadaviek normy ISO 14001
 • základné znalosti environmentálnej legislatívy
 • pochopíte principiálne požiadavky pre auditovanie EMS

Kurz je založený na kombinácii výukových lekcií, skupinových diskusií a praktických cvičení. Praktické cvičenia sú postavené na modelu fiktívnej spoločnosti. Cvičenia sú starostlivo vyberané a zostavované tak, aby sa v nich objavili situácie, s ktorými sa audítori stretávajú v praxi.

Obsah kurzu:
 • Úvod do environmentálneho manažérstva
 • Požiadavky normy ISO 14001
 • Základný prehľad environmentálnej legislatívy
 • Plánovanie a uskutočňovanie auditu EMS
 • Praktické cvičenia a diskusia

Kurz je ukončený písomnou skúškou (testom).

Certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu bude vydaný účastníkom, ktorí splnia kritéria hodnotenia.

Organizačné informácie:
 • Termín: 27.3.2024 
 • Rozsah: 1 deň
 • Lektor: Adam Oliva
 • Forma školenia: Online
 • Cena: 200€