Cover_Drahouskovo

News

Bureau Veritas Slovensko pomáha združeniu Drahuškovo

23 marec 2023

Nie všetci ľudia majú tú možnosť pracovať, žiť plnohodnotný život a robiť čo ich naozaj baví. My ako firma to vnímame a samozrejme sa snažíme pomáhať.

Niekoľko rokov v rade darujeme 1% z daní Bureau Veritas na Slovensku združeniu Drahuškovo. Ide o zariadenie pre autistov, ktoré zakladal náš bývalý audítor MUDr. Šóth.