Naši ľudia

Naši ľudia

INVESTUJTE DO SVOJEJ KARIÉRY

Sme si vedomí toho, že kariéra je celoživotnou cestou. Preto to s vašim profesným rastom myslíme vážne. Zaregistrujte sa do programu vedenia. Nájdite si mentora. Trénujte u lídra v odbore a rozvíjajte svoj talent u ľudí, ktorí presadzujú váš úspech. V spoločnosti Bureau Veritas povzbudzujeme našich zamestnancov, aby zlepšili našu prácu a my sme tak spoločne mohli pokračovať v inováciách.

Simon Palupčík

SIMON PALUPČÍK

GENERÁLNY RIADITEĽ BUREAU VERITAS CZ & SK

Simon Palupčík nastúpil do spoločnosti Burau Veritas v roku 2016 a to na pozícii Riaditeľa divízie IVS, ktorá sa zaoberá okrem iného: kontrolnými periodickými službami, BOZP, požiarnou ochranou a ekológiou. V roku 2020 sa intenzívne pripravoval na svoju novú rolu a v januári 2021 nastúpil do funkcie Generálneho riaditeľa Burau Veritas pre Českú republiku a Slovensko. PREČÍTAJTE SI VIAC...

Radoslav Tilandy

Radoslav Tilandy

Sales Executive Manager

Radoslav Tilandy v roku 2004 posilnil rady spoločnosti Bureau Veritas, kedy nastúpil na pozíciu Obchodného manažéra a súčasne pracoval aj ako externý audítor noriem ISO 9001:2015 a ISO 37001:2018.

Je skvelým reprezentantom našich hodnôt a dôrazu na prácu s ľuďmi a ich rozvoj. Dodnes pôsobí na pozícii obchodného manažéra a úspešne rozvíja seba aj Bureau Veritas Slovakia. PREČÍTAJTE SI VIAC...

Peter Škyrta

Peter škyrta

Head Of Hse/Ivs Department

Jeho technický background (inžinierske a doktorandské štúdium) je Environmentálne Inžinierstvo.

Od roku 2007 sa aktívne venuje problematike ochrane životného prostredia a od 1.1.2021 v rámci BV Slovakia zastáva funkciu Business Unit (ENE/INY) riaditeľa a TQR (Technical, Quality, Risk) managera pre Slovensko a Českú republiku v spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKIA. PREČÍTAJTE SI VIAC...

Anna Kováčová

Anna kováčová

Training Manager, Lead Auditor QMS/EMS/HSMS/ABMS

Anna Kováčová do spoločnosti Bureau Veritas nastúpila v roku 2003, so zodpovednosťou za oblasť školení, ktorých sa v danom roku realizovalo 10 druhov.

Organizácia školení, Dni kvality, Business raňajok, webinárov je pre Annu Kováčovú veľmi blízka. Svoje organizačné schopnosti využívala aj v predchádzajúcich zamestnaniach. Prečítajte si viac...

Poznajte nás bližšie: