AUTOMOTIVE_7

News

Predĺženie lehoty na certifikáciu systému protikorupčného manažérstva pre STK, EK a KO do 20. novembra 2021

apr. 26 2021

Zákonom č. 132/2021 Z.z. z 30. marca 2021, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave bol upravený § 170 ods. 18 Zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke nasledovne:

„Oprávnené osoby technickej kontroly, oprávnené osoby emisnej kontroly a oprávnené osoby kontroly originality zriadené podľa doterajších predpisov sú povinné zaviesť certifikovaný systém protikorupčného manažérstva certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený Slovenskou národnou akreditačnou službou, najneskôr do 20. novembra 2021. Ak oprávnená osoba nezavedie certifikovaný systém protikorupčného manažérstva alebo túto skutočnosť neoznámi príslušnému schvaľovaciemu orgánu do 20. novembra 2021, oprávnenie zaniká uplynutím tejto lehoty.“

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. je držiteľom SNAS akreditácie pre vykonávanie certifikácie systémov protikorupčného manažérstva a má k dispozícii veľký tím kvalifikovaných audítorov.

V prípade záujmu o certifikáciu systému protikorupčného manažérstva nás môžete kontaktovať TU alebo kliknutím na kontaktný formulár nižšie.