starosta obce Lehota

News

PODPORUJEME OBEC LEHOTA V BOJI PROTI KORUPCII

mar. 17 2022

16. marca 2022 sme odovzdali do rúk starostu obce Lehota, pána Radoslava Kriváčka, certifikát manažérstva boja proti korupcii ISO 37001: 2016.

Obec Lehota je prvou samosprávou na území Slovenskej republiky, ktorá implementovala systém ABMS a úspešne absolvovala certifikačný proces.

Týmto obci Lehota gratulujeme k úspešnému získaniu certifikátu manažérstva boja proti korupcii ISO 37001: 2016!

Certifikácia podľa ISO 37001 prináša benefity ako systematické hodnotenie rizík korupcie a ich elimináciu, finančné úspory a okrem iného aj zvýšenie reputácie organizacie a ich zamestnancov smerom navonok. Prečítajte si viac informácií o certifikácii ISO 37001: 2016.