Miroslava Posvarova - ocelove konstrukcie rozhovor v Bureau Veritas

News

Oceľové konštrukcie: Ako sa o ne starať a čo robiť v prípade straty dokumentácie?

mar. 8 2023

Natočili sme ďalší rozhovor, tentoraz bola naším hosťom Miloslava Pošvářová, stavebná inžinierka, súdna znalkyňa v stavebníctve a odborníčka na oceľové konštrukcie. 

 Miloslava Pošvářová s nami spolupracuje už 10 rokov. Disponuje kvalifikáciou v protikoróznej ochrane, má Medzinárodnú kvalifikáciu FROSIO Inspector level III a je Medzinárodným zváračským inžinierom. Oceľové konštrukcie posudzuje od chýb statických, ako je porušenie zvarov a spojov, až po vady korózne. Zaisťuje kompletnú analýzu a diagnostiku konštrukcií a identifikuje, z akého dôvodu došlo k poruche. 

Spýtali sme sa, čo klientov momentálne najviac trápi. Oceľové konštrukcie sú väčšinou majetkom štátu, ktorý má svoju metodiku a normy. Aktuálne sú najväčším problémom oceľové konštrukcie, ktoré sa nachádzajú v súkromnom vlastníctve. Jedná sa často o žeriavové dráhy, potrubné mosty, konštrukcie mostom podobné a oceľové poschodia vstavané do murovaných častí budov. Po revolúcii v roku 1989 došlo k rozsiahlemu predaju majetku, ktorý nakúpili zahraničné firmy a následne sa o budovy prestali starať a prepustili správcu, pretože nedostávali peniaze na ich údržbu. Teraz po tridsiatich rokoch začínajú zisťovať, že niektoré konštrukcie nie sú v dobrom stave a začínajú to riešiť. Neudržiavanie konštrukcií je trestným činom, pretože ide o všeobecné ohrozenie. 

Miloslava Pošvárová sa snaží zaisťovať, aby správcovia týchto stavieb neskončili kvôli zanedbaniu svojich povinností na súde. Vykonáva vstupnú základnú prehliadku a posudzuje, čo je potrebné okamžite urobiť, aby stav konštrukcií neohrozoval životy, zdravie a majetok tretích osôb. Pripravuje klientom súpis toho, čo je potrebné vykonať ihneď a čo až za niekoľko rokov. Problémom je, že vlastníci konštrukcií často nedisponujú žiadnou dokumentáciou. V ideálnom prípade je k dispozícii všetka dokumentácia, čo je stavebná, prevádzková, výrobná a montážna. V prípade chýbajúcej stavebnej dokumentácie sa skontroluje, či nedošlo k deformáciám konštrukcie a vytvorí sa náhradná dokumentácia na základe digitálneho zamerania konštrukcie a náhradných výkresov. Ak majiteľ nemá prevádzkovú dokumentáciu, tak ju nemožno spätne vytvoriť, preto sa vypracuje nová prevádzková dokumentácia od vykonania prvej prehliadky a všetky bežné a pravidelné prehliadky sa do nej archivujú. Ak chýba výrobná a montážna dokumentácia, nemožno ju dodatočne spracovať. Následne je potrebné vykonávať pravidelné bežné prehliadky, väčšinou rádovo jeden rok až tri roky, záleží na stave danej konštrukcie. 

Bureau Veritas ponúka pomocnú ruku všetkým vlastníkom oceľových konštrukcií. Zaistíme vám vstupnú prehliadku, vytvoríme súpis všetkých konštrukcií a zistíme, v akom stave sa daná stavba aktuálne nachádza.