sluzba_maroko

News

Nová služba Bureau Veritas – dovoz do Maroka

jan. 7 2020

Dňa 16. decembra 2019, ministerstvo priemyslu a obchodu, sektor ekonomiky, oficiálne poverilo spoločnosť Bureau Veritas k vykonávaniu programu overovania zhody vzťahujúci sa na produkty dovážané do Maroka, a to s platnosťou od Q1-2020.

Program sa vzťahuje na širokú škálu produktov, vrátane elektrických výrobkov, stavebných výrobkov, hračiek, plynových spotrebičov, časti vozidiel, atď. Všeobecne sa služba týka zásielok, u ktorých bolo nutné dodať osvedčenie o zhode.

Viac informácií o novej službe prinesieme krátko po novom roku.