ISO 27001

News

Nečakajte na bezpečnostný incident a investujte včas do ochrany svojích citlivých informácií

sep. 1 2021

Investície do informačnej bezpečnosti sú pre organizácie zmysluplné niekedy až vo chvíli, keď nastane bezpečnostný incident, a to už väčšinou býva neskoro. Rizík je pritom v tejto oblasti viac než dosť, preto je nutné ich riadiť a snažiť sa im predchádzať. A práve norma ISO/IEC 27001 sa riadeniu rizík informačnej bezpečnosti venuje.

Jej zavedenie už dávno neposkytuje „len“ konkurenčnú výhodu. Minimalizuje tiež bezpečnostné riziká. Je základom pre plnenie požadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti (č. 181/2014Sb.). Je stále častejšou požiadavkou vo verejných zakázkach (zák.137/2006Sb.). A predovšetkým Vám pomôže predchádzať rôznym útokom, hrozbám a nepríjemným situáciam. A pokiaľ k ním aj tak dôjde, budete mať pripravené procesy, ktoré Vám pomôžu ušetriť ďalšie náklady, ochrániť imidž Vašej organizácie a zvládnuť tieto situácie.

Táto medzinárodne uznávana norma definuje požiadavky systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS). Zavedenie certifikovaného ISMS má za cieľ poskytnúť Vašej organizácií návod na to, aby pri riadení informačnej bezpečnosti nahradila reaktívny prístup proaktívnym. Aby vedela, ako účinne identifikovať a analyzovať riziká, zvýšila bezpečnosť a aby eliminovala možné poškodenie, odcudzenie alebo stratu informačných aktív.

S certifikátom ISO/IEC 27001 urobíte prvý krok k vybudovaniu organizácie, ktorá je odolnejšia proti kybernetickým hrozbám. A poskytnete Vašim partnerom a klientom záruku toho, že sú u Vás ich dáta v bezpečí, že s nimi zaobchádzate zodpovedne a ISMS je u Vás na vysokej úrovni.

Sme pre Vás spoľahlivým partnerom aj v tejto oblasti. Audit od akreditovanej spoločnosti BUREAU VERITAS Vám pomôže vykonať inventúru aktív, identifikovať ich hodnotu a prehľadne ich roztriediť podľa kategórií. Disponujeme uznávanými a kvalifikovanými audítormi, ktorí normu ISO/IEC 27001 certifikujú a zavádzajú s veľkou mierou profesionality.

V rámci našich školení Vás taktiež môžeme zoznámiť s požiadavkami tejto normy, alebo z Vás urobiť Interného audítora bezpečnosti informácií pre Vašu organizáciu.

Kybernetickou bezpečnosťou sa bude zaoberať tiež 2. diel BV Talks. Odoberajte náš YouTube kanál a nenechajte si ujsť premiéru tohoto dielu.