AGRI_11

EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

Ekologické poľnohospodárstvo je systém hospodárenia, vyznačujúci sa dodržiavaním prísnych pravidiel pri pestovaní kultúrnych rastlín a chovu hospodárskych zvierat ukotvených. Subjekty hospodáriace v ekologickom režime produkujú suroviny bez použitia pesticídov, umelých hnojív, nepoužívajú odrody GMO (geneticky modifikované organizmy), pri chove hospodárskych zvierat nepoužívajú antibiotiká a zameriavajú sa najmä na welfare zvierat.

Ekologická výroba je trvalo udržateľný systém riadenia poľnohospodárstva založený na využívaní prírodných zdrojov zodpovedným spôsobom, ktorý zohľadňuje prírodné cykly, zachováva prirodzenú úrodnosť pôdy a vysokú biodiverzitu. Cieľom ekologickej výroby je vyrábať širokú škálu kvalitných potravín bez obsahu GMO pomocou metód a postupov šetrných k životnému prostrediu, obmedzujúcich používanie technologických prídavných látok v potravinách, aby sa uspokojil rastúci záujem a očakávania spotrebiteľov.

Ak ste poľnohospodárom, spracovateľom poľnohospodárskych surovín: obilniny, mäso, mlieko, ryby, distribútorom, alebo dovozcom, je dôležité:

  • rešpektovanie životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat
  • zabezpečiť svojim zákazníkom, aby bol potravinový výrobok vyrobený zo surovín z ekologického poľnohospodárstva
  • poskytovanie dôkazu klientom, že výrobok je pod dohľadom - od výroby surovín po distribúciu hotového výrobku nezávislým a nestranným subjektom
  • etický prístup, záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju

Bureau Veritas vykonáva nezávislé a objektívne hodnotenie certifikácie výrobkov z hľadiska zhody s normami ekologickej výroby v oblasti:

  • spracovanie ekologických výrobkov a výroba krmív alebo kvasiniek

  • uvádzanie ekologických výrobkov na trh vrátane výrobkov dovážaných z tretích krajín

  • ekologické pestovanie rastlín a chov zvierat.