BUREAU VERITAS SLOVAKIA

BUREAU VERITAS SLOVAKIA

Viete, ako je Bureau Veritas usporiadané? Poznáte osem oblastí podnikania našej spoločnosti?

Každá z týchto ôsmych oblastí – námorníctvo, priemysel, inšpekcie a prevádzkové kontroly, bezpečnosť, ochrana zdravia a životné prostredie, stavebníctvo, certifikácia, spotrebiteľské produkty a vládne služby a medzinárodný obchod – je spojená so špecifickým okruhom priemyselných odvetví. Každá z nich ponúka špecifický rozsah služieb – v oblasti riadenia pohľadávok, certifikácie, klasifikácie, poradenstva, inšpekcií/auditov, testovania, analýz a školení… – navrhnutých v súlade s Vašimi potrebami.