AUDIT ZHODY S GDPR

AUDIT ZHODY S GDPR DATA PROTECTION

ZAISTITE SI BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI.

Od 25. mája 2018 každá organizácia spracovávajúca osobné údaje (správca / spracovateľ údajov) by mala spĺňať požiadavky GDPR.

V ére veľkých dát nie je súkromie iba otázkou bezpečnosti, ale aj dôvery. Ak chcete vzbudiť dôveru vo správu svojich údajov, je nevyhnutné nielen implementovať príslušné postupy riadenia, ale aj dosiahnuť certifikáciu.

Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (účinné od 25. mája 2018) sprísňuje kontroly spoločností, ktoré narábajú s osobnými údajmi občanov EÚ, nech sa nachádzajú kdekoľvek, a ukladá vysoké pokuty za ich nedodržiavanie.

Pri rozširovaní rozsahu činností a operácií, ktoré sú digitalizované, musíte svojim klientom, zamestnancom a iným zainteresovaným stranám preukázať, že rešpektujete ich právo na súkromie a bezpečnosť údajov beriete vážne.

AKO VÁS Môžeme PODPORIŤ:

Certifikácia vašich postupov na ochranu údajov je nástroj, ktorý vašej organizácii umožňuje dosiahnuť a proaktívne preukázať súlad s predpismi a v prípade GDPR vás môže ochrániť pred potenciálnymi pokutami až do výšky 20 miliónov eur. Ak navyše dôjde k porušeniu, certifikácia preukazuje náležitú starostlivosť a môže pomôcť zmierniť prípadné pokuty.

V reakcii na to sme vyvinuli technickú normu a dobrovoľný certifikačný program pre podniky, ktorý je založený na najlepších postupoch a obsahu nariadenia. Služba spočíva v overení - z formálneho a právneho hľadiska - riešení implementovaných organizáciou klienta. Výsledkom služby je podrobná správa špecifikujúca percentuálnu úroveň súladu subjektu s GDPR spolu so zoznamom odporúčaní pre správcu údajov týkajúcich sa obnovenia zákonného stavu, vykonávania chýbajúcich postupov alebo jednoducho možnosti zlepšenia určitých oblastí organizácie.

VÝHODY PRE „REGULÁTOROV ÚDAJOV“ A „SPRACOVATEĽOV ÚDAJOV“:

  • Zaistiť súlad s čoraz prísnejšími predpismi
  • Preukázať digitálnu zodpovednosť spoločnosti a dosiahnuť certifikáciu
  • Zlepšiť reputáciu a etiku značky
  • Obmedzte riziko potenciálne nákladných porušení bezpečnosti
  • Chráňte súkromie zákazníkov a iných zainteresovaných strán
  • Chráňte cenné dátové aktíva, ktoré sú pre vaše podnikanie kľúčové.
  • Podpora globálneho lídra v oblasti testovania, inšpekcie a certifikácie
  • Vyhradený tím špecialistov na certifikáciu so skúsenosťami s predpismi a procesmi na ochranu údajov