CONSUMER PRODUCTS_9

SPOTREBITEĽSKÝ PRIEMYSEL

V spotrebiteľskom priemysle potrebujú byť výrobcovia a maloobchodníci presvedčení, že produkty, ktoré dávajú na trh, sa stretávajú s požiadavkami zákazníkov na požadovanú bezpečnosť i na regulačné a vládne normy celkovo. Naše obsiahle testovacie služby sú tvorené na pomoc pri napĺňaní týchto potrieb a sú prístupné pre celú škálu spotrebiteľských produktov.

V súčasnosti čelí priemysel spotrebných výrobkov vážnym zmenám - prielomové technológie umožňujú drasticky znížiť výrobné náklady a zrýchľujú tempo uvádzania výrobkov na trh. Dodávateľské reťazce sa stále viac globalizujú a právne predpisy sa každý rok sprísňujú.

Subjekty, ktoré pôsobia ako výrobca alebo predajca spotrebiteľských výrobkov, musia optimalizovať náklady a čo najviac skrátiť čas výroby bez toho, aby to ohrozilo kvalitu konečného produktu a bez narušenia integrity značky. Využívanie riešení podnikovej inteligencie na zefektívnenie rozhodovacieho procesu a predvídanie technologického a regulačného rozvoja je tiež nevyhnutné.