Image
CERTIFICATION_2

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Jasný dôkaz o systematickom prístupe ku globálnej zamestnaneckej politike

Prostredie zmien smerujúce ku globalizácii obchodu núti spoločnosti, aby venovali čoraz väčšiu pozornosť ich globálnej politike a certifikovali svoj systém manažérstva, zahŕňajúci aj požiadavky sociálnej a spoločenskej zodpovednosti a tak zvýšili dôveru svojich partnerov a zákazníkov.

NAŠE SLUŽBY: