CHILDREN_15

VYBAVENIE A HRAČKY

Pomáhame našim klientom overovať súlad svojich výrobkov s požiadavkami konkrétnych noriem, právnych ustanovení a ich spotrebiteľov.

Keďže tovar dlhodobej spotreby sa môže používať desaťročia a hračky sú prirodzene určené pre malé deti, tieto výrobky podliehajú zvlášť prísnym normám a predpisom kvality. Podniky, ktoré pôsobia ako výrobca alebo predajca zariadenia, musia dodržiavať zložité a neustále sa meniace predpisy. V opačnom prípade môžu byť nútení sťahovať výrobky z trhu. Výrobcovia alebo predajcovia hračiek musia tiež potvrdiť, že ich výrobky sú v súlade s príslušnými nariadeniami a určenými normami kvality, ako sú napríklad smernica EÚ o hračkách alebo americký zákon o bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov (CPSIA).

Vďaka službám, ktoré poskytujeme, pomáhame našim klientom, aby sa kvalita a bezpečnosť stali integrálnou súčasťou ich procesov a aby mohli bezpečne uviesť na trh nové produkty.

SLUŽBY PRE VYBAVENIE

Pomáhame pri riadení rizika a zlepšovaní kvality výrobkov a tiež umožňujeme obmedziť počet sťažností zákazníkov podaných v súvislosti so stiahnutím produktu alebo nesúladom s požiadavkami. Naše služby zahŕňajú:

  • Posúdenie implementovaných procesov a systémov kvality na základe globálnych štandardov
  • Laboratórne testy akreditované Medzinárodnou asociáciou pre bezpečnú prepravu
  • Analýza chybných výrobkov na identifikáciu hlavnej príčiny zlyhania v rôznych fázach výroby
  • Technické poradenstvo poskytované odborníkmi na lepšie riadenie noriem kvality
  •  Tipy na inováciu od odborníkov na integráciu inteligentných technológií do tovaru dlhodobej spotreby - od batožiny po hodinky.

SLUŽBY PRE HRAČKY

  •  Hodnotenie výrobkov z hľadiska dizajnu, konštrukcie a bezpečnosti.
  • Skúška bezpečnosti a životnosti: overenie bezpečnosti, deštruktívna skúška, porovnávanie, testovanie chemických a elektrických nebezpečenstiev, testovanie elektromagnetickej kompatibility (EMC), mikrobiologické a toxikologické testy, ako aj testovanie trvanlivosti / spoľahlivosti a horľavosti.
  •  Chemické testovanie: Naše riešenia chemického riadenia založené na rizikách poskytujú našim zákazníkom vysokú úroveň bezpečnosti a kvality a nízke náklady.