POĽNOHOSPODÁRSKE INŠPEKCIE

POĽNOHOSPODÁRSKE INŠPEKCIE

Kontrola riadenia rizík, ako aj systémy riadenia kvality a bezpečnosti potravín.

Poľnohospodárske kontroly sa zameriavajú predovšetkým na hodnotenie kvality komodít rastlinného a živočíšneho pôvodu. Spoločným znakom hodnotenia je požiadavka spĺňajúca hodnoty štandardu dané normou, vyhláškou či všeobecnými ustanoveniami. Akostné požiadavky je možné rozdeliť na požiadavky senzorické a analytické. Medzi senzorické požiadavky patrí najmä hodnotenie vzhľadu, vône, chuti, farby, konzistencie, či tvaru. Analytické požiadavky sú stanovované pomocou laboratórnych prístrojov a jedná sa o parametre nutričnej kvality, množstva deklarovaných zložiek (vitamíny, minerály, cholesterol, lepok, alergény, atď.), stanovenie prítomnosti látok alebo predmetov poškodzujúce zdravie konzumentov. Potencionálnym zdrojom látok ohrozujúcich zdravie sú látky produkované biologickými a chemickými činiteľmi (mikroorganizmy, biologický škodcovia či parazity).

BUREAU VERITAS sa špecializuje na KONTROLY POĽNOHOSPODÁRSKYCH KOMODÍT:

obilnín, olejnín, strukovín a olejov pri importoch, exportoch, v skladovacích priestoroch. Ďalej zabezpečuje analýzy komodít a potravín v akreditovanom laboratóriu podľa požadovaných noriem slovenskej a európskej legislatívy.

NAŠE ZAMERANIE V POĽNOHOSPODÁRSKYCH INŠPEKCIÁCH