CERTIFICATION_6

ROPA A PLYN

Či už pôsobíte proti prúdu, v strede, alebo po prúde ropného a plynárenského priemyslu viete, že tlak vlád a environmentálnych organizácií posunul environmentálne aspekty do centra pozornosti, kým tradičné aspekty bezpečnosti a spoľahlivosti sú ešte akútnejšie, nakoľko tento priemysel čelí veľkému dopytu.

Môžeme Vám pomôcť pri projekcii Vašich nových zariadení (CAPEX), v hlbokej vode, mimo pobrežia či na pobreží pri údržbe a prevádzke existujúcich zariadení (OPEX): náš rozsah služieb ide ďalej ako tradičné hodnotenie zhody, obsahuje aj služby súvisiace s riadením integrity aktív, školenia a poradenstvo na ropných, plynárenských a LNG trhoch.

Jedná sa o najžiadanejšiu, najznámejšiu a najviac používanu normu. Je určená všetkým firmám od malých, stredných až po tie najväčšie korporácie. Možno ju dokonca využiť aj v oblastiach podnikania.

Norma stanovuje jednoduchú zásadu, kedy vedenie firmy stanoví svoje ciele a plány v oblasti kvality svojej produkcie, a tieto sú postupne pomocou nastavených procesov realizované, pričom účinnosť týchto procesov je meraná a monitorovaná, aby spoločnosť mohla prijať účinné opatrenia na zmenu. Norma sa zaoberá princípmi riadenia dokumentácie, ľudských zdrojov, infraštruktúry, zavádza procesy komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie dodávateľov, meranie výkonnosti procesov a tiež interné audity za účelom získania spätnej väzby.

NAŠE RIEŠENIE PRE ROPNÝ A PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL