ENERGY_16

ŤAŽBA SUROVÍN

Spoločnosti pracujúce s ťažbou ropy, plynu a s nerastnými surovinami, sú vystavené vysokej úrovni operačného rizika. Môže sa objaviť v akejkoľvek fáze procesu, od ohrozenie bezpečnosti zamestnancov a dodávateľov, po poškodenie zariadenia a prerušenie ťažby. 

Cieľom spoločnosti je okrem finančných predpokladov tiež zníženie nehôd, dodržiavanie predpisov a tiež obmedzenie neplánovaných prestojov, ktoré by mohli viesť k prerušeniu výroby. Zaistenie bezpečnosti a dodržiavanie noriem je dnes veľmi dôležité. Údržba a technické služby, ktoré sú schopné optimalizovať údržbu, navyše pomáhajú zaistiť kontinuitu výroby.