AUTOMOTIVE_2

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Či už ste výrobcom automobilov alebo jednou z početných spoločností pracujúcich v podpornom reťazci automobilového priemyslu, potrebujete monitorovať množstvo špecifickej kvality, bezpečnosť a ochranu zdravia, environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť.

Globálne trhy, skrátená doba vývoja a výroby a rastúca zodpovednosť za výrobky a projekty v automobilovom a dodávateľskom priemysle vyžadujú inovatívne a udržateľné stratégie na zabezpečenie kvality a efektivity. Spoločnosti v automobilovom priemysle, bez ohľadu na to, či sú výrobcovia alebo dodávatelia, majú najvyššie štandardy kvality. Ich požiadavky sú rozmanité a týkajú sa rôznych oblastí.