Nefinančný ESG Reporting: Čo Vás čaká a ako sa pripraviť?

News

Nefinančný ESG Reporting: Čo Vás čaká a ako sa pripraviť?

jún. 7 2022

ESG. Tri písmená, ktoré ovplyvňujú, a ešte veľa ovplyvnia biznis v celej EÚ. ESG je spojené s nefinančným reportingom, ktorý za rok 2023 budú musieť firmy v EÚ s viac ako 250 zamestnancami, čistým obratom nad 40 mil. EUR alebo s aktívami v súvahe vyššej ako 20 mil. EUR ročne podľa novej európskej legislatívy zahrnúť do svojich výročných správ.

Táto povinnosť by sa od roku 2026 mala vzťahovať aj na všetky malé a stredné podniky. Je však pravdepodobné, že sa ich dotkne oveľa skôr cez dodávateľsko-odberateľské reťazce väčších firiem.

Teraz máte najlepšiu časť roku 2022 na to sa dôkladne pripraviť na novú povinnosť a je dôležité to využiť, aby ste získali náskok pred Vašou konkurenciou, udržali existujúce partnerstvo a prilákali nových investorov a klientov.

V rámci prípravy na novú európsku legislatívu môžete využiť analýzu od Bureau Veritas. Vykonáme zhodnotenie aktuálneho stavu a navrhneme účinné opatrenia, ktoré Vám pomôžu splniť kritériá európskej legislatívy a docieliť vyšší rating v ESG hodnotení, na ktoré prihliadajú investori a banky.

Pri už existujúcich správach o udržateľnosti ponúkame ich nezávislé overenie, ktoré Vám pomôže preukázať, že sú informácie v správe presné a nestranné.

Informácie o nefinančnom ESG reportingu, ktoré by Vám nemali uniknúť, sme pre Vás zhrnuli v uplynulom webinári. Prehrajte si záznam z neho: